OTHER

Long days waiting in Geneva
December 2015Under Akropolis klippa – november 2014

SVENSKA ATEN INSTITUTET I VÅRA HJÄRTAN !
Vid en ceremoni på det nedläggningshotade och sedan några dagar tillbaka, återuppstående Svenska Institutet i Aten, utdelades i helgen ett pris till " Årets Svensk-Grek ".
Priset instiftades förra året av "Nämnden för Kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland " och gick i år till det unga och alldeles nyetablerade svensk - grekiska barnboksförlaget Martis och dess grundare Anna Papafingos och Iannis Ganas.
Förlaget Mártis översätter och förmedlar svensk barnlitteratur i Grekland och har sedan de etablerades i mars i år givit ut bl.a två av Birgitta Bergströms Alfons böcker .
Prissumman - 10 000 kr - överlämnades av Anders Björklund( till vardags chef för Etnografiska museet i Stockholm ) ordförande i Nämnden för Kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Nämnden som också går under namnet svensk- grekiska kulturkommitteen instiftades 1995 av de dåvarande svenska respektive grekiska socialdemokratiska regeringarna. Syftet är att stärka , utveckla och främja de kulturella banden mellan de båda länderna.
Att prisceremonin kunde äga rum på Svenska Institutet i Aten upplevs som en stor seger för alla de som kämpade för Aten institutets fortlevnad.
Det var i samband med regeringens budgetproposition i september, som Medelhavsinstituten i Aten, Rom och Istanbul blev aviserade om att samtliga anslag till instituten skulle dras in vilket de facto skulle innebära en förestående död och nedläggning av dessa historiska och för forskning så betydelsefulla institutioner.
Efter kraftig kritik från kultur-Sverige meddelade utbildningsdepartementet så sent som för en vecka sedan att alla tre Medelhavsinstitut nu skall få behålla sina anslag.
I den ljumma atenska natten, under Akropolis klippa, i Svenska Institutets Neoklassiska trevåningsbyggnad, var stämningen hög. Prisutdelningen av "årets svensk- grek " är över och en speciell kväll går mot sitt slut - samtidigt som en ny epok för Svenska Institutet i Aten inleds.

Klicka här för att komma till bildspelet >>>

 

Some press clips regarding Electra Media’s productions >>>


 

Malik

Oscar to Swedish documentary ; Searching for Sugar Man
.
Congratulations  Malik Bendjelloull !

For a brilliant film!
For your diligence when nobody believed in your film.
For your perseverance in going up every morning to edit despite your zero budget.
Hurray for your multi cultural background ; Swedish - Algerian
For your humble attitude and good manners towards Sixto Rodriguez

VIVA - DOCUMENTARY FILMMAKING !

 

 

     
©ElectraMedia KakoseosProductions AB
PRODUCTIONS ABOUT US CONTACT OTHER PIA KAKOSEOS' FILM AWARD